Nawozy ekologiczne

Nawozy ekologiczne to w obecnych czasach substancje coraz bardziej popularne i coraz chętniej wykorzystywane. W przeciwieństwie do pestycydów mogą one być używane w rolnictwie ekologicznym.

Nawozy ekologiczne mają takie mośliwości, że są w stanie poprawić właściwości gleby przez co stwarzają lepsze warunki dla rozwoju różnych mikroorganizmów glebowych. Oprócz tego mogą być przyczyną utrzymywania równomiernego poziomu próchnicy i dzięki swoim właściwościom przeciwdziałają ubytkowi gleby. Metody ekologiczne wykluczają szansę na stosowanie syntetycznych środków produkcji ( sztucznych nawozów mineralnych). Uzupełnienia niedoboru niektórych składników w glebie jest możliwe dzięki dostępnym nawozom mineralnym, które są uzyskiwane z naturalnych skał mielonych, niepoddanych obróbce chemicznej. Jest to na przykład wapno pojeziorne (zawartość 39-53% CaO). Wyróżniamy także inne nawozy ekologiczne : nawozy potasowe, nawozy fosforowe (mączka fosforytowa), nawozy mikroelementowe (mąka bazaltowa), nawozy magnezowo-siarkowe (kizeryt pylisty) oraz inne nawozy uzupełniające. Rolnicy stosują też nawożenie organiczne ( oborniki, kompost czy gnojówka).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *